Izbornik

DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA

I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade         
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Zagreb, 20. 02. 2019.

 

ODLUKA

o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2018.

Ove godine na natječaj za Godišnju nagradu Društva prijavilo se 33 pristupnika. Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva uputilo je prijave na prosudbu stručnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predložilo 10 radova mladih znanstvenika i umjetnika za dodjelu nagrada za 2018. godinu. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 20. veljače 2019. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlučio da se nagrade slijedeći pristupnici:

 

  1. Dr. sc. Ivana Brač, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, za monografiju „Instrumental u hrvatskom jeziku“, područje humanističkih znanosti, polje filologija
  2. Dr. sc. Marko Đurasević, Fakultet elektrotehnike i računarstva, za rad „A survey of dispatching rules for the dynamic unrelated machines environment“ , područje tehničkih znanosti, polje računarstvo
  3. Dr. sc, Tomislav Globan, Ekonomski fakultet, za rad „Financial supply cycles in post-transition Europe–introducing a composite index for financial supply“ ,područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  4. Dr. sc. Filip Najman Prirodoslovno–matematički fakultet, za rad „Isogenies of non-CM elliptic curveswith rational j-invariants over number fields“, područje prirodnih znanosti, polje matematika
  5. Dr. sc. Tamara Pavić, Farmaceutsko- biokemijski fakultet za rad „ Plasma Fucosylated Glycans and C –Reactive Protein As Biomarkers of HNF1A-MODY in Young Adult –Onset Nonautoimmune Diabetes“, područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti
  6. Marin Radovčić,  Mag. biol. mol , Prirodoslovno–matematički fakultet, za rad „CRISPR–Cas adaptation in Escherichia coli requires  RecBCD helicase but not nuclease activity, is independent of homologous recombination, and  is antagonized by 5' ssDNA exonucleases“, područje prirodnih znanosti, polje biologija
  7. Dr. sc. Đani Škalamera, Prirodoslovno–matematički fakultet, za rad, „Ultrafast Adiabatic Photodehydration of 2-Hydroxymethylphenol and the Formation of Quinone Methide, područje prirodnih znanosti, polje kemija
  8. Marija Todorić, Mag. phys, Prirodoslovno–matematički fakultet, za rad „Quantum Hall Effect with Composites of Magnetic Flux Tubes and Charged Particles“, područje prirodnih znanosti, polje fizika
  9. Tihomir Tomić, Mag. ing, Fakultet strojarstva i brodogradnje, za rad „The role of energy from waste in circular economy and closing the loop concept – Energy analysis approach“, područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo
  10. Dr. sc. Ana Jurinjak Tušek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet za rad „ Optimizing bioactive compounds extraction from differrent medicinal plants and prediction through nonlinear and linear models“, područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija.

Povjerenstvo se zahvaljuje svim pristupnicima koji su se prijavili na natječaj s radovima objavljenim tijekom 2018.godine, a nisu dobili nagradu jer je broj nagrađenih ograničen.

 

       Predsjednik Društva:                                                Predsjednik Povjerenstva:    

  Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, v.r.                                 Prof. emeritus dr.sc.  Mladen Franz, v.r.