Izbornik

DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA

I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade    
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Zagreb, 23. 02. 2018

 

ODLUKA

o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2017.

Ove godine na natječaj za Godišnju nagradu Društva prijavilo se 35 pristupnika. Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva uputilo je prijave na prosudbu stručnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predložilo 10 radova mladih znanstvenika i umjetnika za dodjelu nagrada za 2017. godinu. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 21. veljače 2018. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlučio da se nagrade slijedeći pristupnici:

 

1.       Andreina Belušić, mag.phys.-geophys.,Prirodoslovno–matematički fakultet, za rad „Near-surface wind variability over broader Adriatic region: insights from an ensemble of regional climate models“, područje prirodnih znanosti, polje geofizika

2.       Dr. sc. Mirta Čizmić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, za rad „ Kinetics and degradation pathways of photolytic and photocatalytic oxidation of anthelmintic drug praziquantel”, područje tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo.

3.       Andrea Farkas, mag. ing. nav. arch,  Fakultet strojarstva i brodogradnje, za rad „ Numerical investigation into the interaction of resistance components for series 60 catamaran“, područje tehničkih znanosti, polje brodogradnja

4.       Dr. sc. Marko Gerić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, za rad „ Environmental risk assessment of wastewaters from printed circuit board production: A multibiomarker approach using human cells”, područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti

5.       Dr. sc. Stipica Grgić, Hrvatski studiji, za rad „Pantheon on a tablecloth: Yugoslav dictatorship and the confrontation of national symbols in Croatia (1929 – 1935), područje humanističkih znanosti, polje povijest.

6.       Dr. sc.  Josip Madunić, Prirodoslovno–matematički fakultet, za rad „ Sodium Salicylate Inhibits Urokinase Activity in MDA MB-231 Breast Cancer Cells”, područje prirodnih znanosti, polje biologija.

7.       Dr. sc. Dinko Oletić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, za rad, „Energy-Efficient Respiratory Sounds Sensing for Personal Mobile Asthma Monitoring“, područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.

8.       Dr. sc. Hrvoje Pilko, Fakultet prometnih znanosti, za rad „Urban single-lane roundabouts: A new analitical approach using multi-criteria and simultaneous multi-objective optimization of geometry design, efficiency and safety“, područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport.

9.       Dr. sc. Goran Radunović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, za monografiju „Fractal Zeta Functions and Fractal Drums: Higher-Dimensional Theory of Complex Dimensions“, područje prirodnih znanosti, polje matematika

10.   Dr. sc. Ivan Žilić, Ekonomski institut, za rad „General versus vocational education: Lessons from a quasi-experiment in Croatia“, područje društvenih znanosti, polje ekonomija.

 

Povjerenstvo se zahvaljuje svim pristupnicima koji su se prijavili na natječaj s radovima objavljenim tijekom 2017.godine, a nisu dobili nagradu jer je broj nagrađenih ograničen.

       

   Predsjednik Društva:                                                        Predsjednik Povjerenstva:

 

Prof. dr.sc. Davor Derenčinović, v.r.                                                    Prof. emeritus dr.sc.  Mladen Franz, v.r.