Izbornik

DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA

I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade    
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Zagreb, 22. 02. 2017.

 

ODLUKA

o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2016.

 

Ove godine na natječaj za Godišnju nagradu Društva prijavilo se 54 pristupnika. Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva uputilo je prijave na prosudbu stručnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predložilo 10 radova mladih znanstvenika i umjetnika za dodjelu nagrada za 2016. godinu. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 21. veljače 2017. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlučio da se nagrade slijedeći pristupnici:

1.       Dr. sc. Sanja Babić, Institut Ruđer Bošković, za rad „ Multilevel ecotoxicity assessment of enviromentally relevant bisphenol A concentrations using soil invertebrate Eisenia fetida “ ,područje biotehničkih znanosti,polje biotehnologija

2.       Dr. sc. Kosta Bovan, Fakultet političkih znanosti,za rad „ Vocal charachteristics of  presidential candidates can predict the outcome of actual elections“ , područje društvenih znanosti, polje politologija

3.       Dr.sc. Dobrinić Paula, Prirodoslovno–matematički fakultet, za rad   „Repurposing the CRISPR – Cas9 system for targeted DNA methylation“, područje prirodnih znanosti,polje biologija

4.       Dr. sc. Fabio Faraguna, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, za rad „Influence of carbon nanotubes functionalization on their dispersibility and properties of poly(styrene/methacrylate) nanocomposites“, područje tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo

5.       Ivan Horvat, mag.ing. mech., Fakultet strojarstva i brodogradnje, za rad „Dynamic modeling approach for determining buildings technical system energy performance“,  područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo

6.       Aleksandra Maršavelski, mag. biochem, Institut Ruđer Bošković, za rad „What a difference a methyl group makes – a selectivity of monoamine oxidase B towards histamine and N – methylhistamine“,  područje prirodnih znanosti, polje kemija

7.       Dr. sc. Josip Mihaljević, Hrvatski institut za povijest, za knjigu „ Komunizam i čovjek: odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj od 1958. do 1972.“, područje humanističkih znanosti, polje povijest

8.       Dr.sc. Mirko Poljak, Fakultet elektrotehnike i računarstva, za rad „Immunity of electronic and transport properties of phosphorene nanoribbons to edge defects“,  područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

9.       Dr.sc. Nikolina Stojanović, Institut Ruđer Bošković, za rad „Integrin anb3 expression in tongue squamous carcinoma Cal27 confers anticancer drug resistance through loss of pSrc(Y418)“, područje biomedicinskih znanosti, polje temeljne medicinske znanosti

10.   Marija Vučković, mag.phys, Prirodoslovno-matematički fakultet, za rad „Unconventional charge order in a co-doped high – Tc superconductor“,  područje prirodnih znanosti, polje fizika

 

Povjerenstvo se zahvaljuje svim pristupnicima koji su se prijavili na natječaj s radovima objavljenim tijekom 2016.godine a nisu dobili nagradu jer je broj nagrađenih ograničen.

 

         Predsjednik Društva:                                                            Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr.sc. Davor Derenčinović, v.r.                                                           Prof. emeritus dr.sc.  Mladen Franz, v.r.