Izbornik

 

DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA

I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade    
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Zagreb, 24. veljače 2015.

 

ODLUKA

o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2014.

 

Ove godine na natječaj za Godišnju nagradu Društva prijavilo se 43 pristupnika. Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva uputilo je prijave na prosudbu stručnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predložilo 11 radova mladih znanstvenika i umjetnika za dodjelu nagrada za 2014. godinu. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 24. veljače 2015. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlučio da se nagrade slijedeći pristupnici:

 

1.         Dr. sc. Ivana Bošnjak, Viši asistent na Biološkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta za rad „Effect of bisphenol A on P- glycoprotein-mediated efflux and ultrastructure of the sea urchin embryo“, područje prirodnih znanosti, polje biologija

 

2.         Mr. sc. Lucija Boljat, Asistent na Katoličko bogoslovnom fakultetu, za rad „(Ne) spojivost bračnog ugovora i dobra supruga“, područje društvenih znanosti, polje pravo

 

3.         Jelena Blagović, mag. art., Asistent na Akademiji dramske umjetnosti, za samostalnu izložbu „Nezaštićeni arhiv“, umjetničko područje, polje likovna umjetnost

 

4.         Dr. sc. Anita Čeh Časni, Viši asistent na Ekonomskom fakultetu za rad „Housing wealth effect on personal consumption empirical evidence from European post – transition Economies“, područje društvenih znanosti, polje ekonomija

 

5.         Dr. sc. Neven Hadžić, Viši asistent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje za rad „Offshore renewable energy in the Adriatic Sea with respect to the Croatian 2020 energy strategy“, područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo

 

6.         Bruno Klajn, mag. phys., Znanstveni novak na Institutu Ruđer Bošković, za rad „Exact high temeperature expansion of the one-loop thermodynamic potential with complex chemical potential“, područje prirodnih znanosti, polje fizika

 

7.         Velibor Mačkić, univ. spec. oec.  i  Dr.sc. Petar Sorić, Znanstveni novaci na Ekonomskom fakultetu za rad „Systemic competitiveness of post-socialisz and capitalist economies: a broader look at the competitiveness debate“, područje društvenih znanosti, polje ekonomija – dijele nagradu

8.         Dr. sc. Sanja Peršić, Viši asistent na Stomatološkom fakultetu za rad „Influence of different prosthodontic on oral heaalth –related quality of life, orofacial esthetics and chewing function based on patient –reported outcomes“, područje biomedicine, polje dentalna medicina

 

9.         Dr. sc. Marija Selak, Viši asistent na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, za znanstvenu monografiju „Ljudska priroda i nova epoha“, područje humanističkih znanosti, polje filozofija

 

10.      Anita Šalić,dipl. Ing. , Znanstveni novak na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, za rad „ADH – catalysed hexanol oxidation with fully integrated NADH regeneration performed in microreactors connected in series“, područje tehničkih znanosti , polje kemijsko inženjerstvo  

 

11.     Dr. sc. Marina Šekutor, Znanstveni novak na Institutu Ruđer Bošković, za rad „Cucurbit[7]uril·Guest Pair with an Attomolar Dissociation Constant“, područje prirodnih znanosti, polje kemija

 

 

 

 

 

 

         Predsjednik Društva:                                                                        Predsjednik Povjerenstva:

  Prof.emeritus dr.sc. Željko Horvatić, v.r.                                                            Prof.dr.sc. Mladen Franz , v.r.