Izbornik

Tribine Društva

                                 Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu


Raspored održavanja predavanja mladih znanstvenika i umjetnika koji su nagrađeni Godišnjom nagradom Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za   2016. godinu, održati će se u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, Frankopanska 5a/II kat, Zagreb,  prema slijedećem rasporedu:

 

12. listopada 2017. u 18:00 sati

·         Aleksandra Maršavelski, mag. biochem, Institut Ruđer Bošković      

   „What a difference a methyl group makes – a selectivity of monoamine oxidase B towards histamine and  N – methylhistamine“

19. listopada 2017. u 18:00 sati

·         Dr. sc. Fabio Faraguna, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije          

 „Influence of carbon nanotubes functionalization of their dispersibility and properties of poly(styrene/methacrylate) nanocomposites“

·         Dr.sc. Mirko Poljak, Fakultet elektrotehnike i računarstva  

  „Immunity of electronic and transport properties of phosphorene nanoribbons to edge defects“

·         Dr.sc. Nikolina Stojanović, Institut Ruđer Bošković                                     

 „Integrin anb3 expression in tongue squamous carcinoma Cal27 confers anticancer drug resistance through loss of pSrc(Y418)“

 

9. studenog 2017. u 18:00 sati

·         Dr. sc. Kosta Bovan, Fakultet političkih znanosti                                   

  „ Vocal charachteristics of  presidential candidates can predict the outcome of actual elections“

·         Ivan Horvat, mag.ing. mech., Fakultet strojarstva i brodogradnje       

 „Dynamic modeling approach for determining buildings technical system energy performance“

 

16. studenog 2017. u 18:00 sati

·         Dr. sc. Josip Mihaljević, Hrvatski institut za povijest

   „ Komunizam i čovjek“

·         Marija Vučković, mag.phys, Prirodoslovno-matematički fakultet   

   „Unconventional charge order in a co-doped high – Tc superconductor“

 

      Predsjednik Društva:                                                                                Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, v.r.                                                       Prof. emerit. dr. sc. Mladen Franz, v.r.

 

 

 

 

NAGLASCI RASPRAVE S TRIBINE DRUŠTVA SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA I OSTALIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU O PAKETU ZAKONA S PODRUČJA ZNANOSTI, SVEUČILIŠTA I VISOKOG OBRAZOVANJA

(Zagreb, 28. listopada 2010.)

Naglasci rasprave

 

1. Rok za tzv “ javnu raspravu” tri predložena nacrta ili “prednacrta” zakona neprimjereno je kratak za ozbiljne i utemeljene primjedbe. Uz sve svakodnevne obveze znastvenika i nastavnika nitko zapravo nije bio u stanju detaljno proučiti te tekstove, što nije u skladu sa demokratskim načelima i dosadašnjom praksom prilikom predlaganja novih zakona. Ipak, ono što je uočljivo i nedvojbeno jasno moguće je komentirati općim i neupitnim konstatacijama i prijedlozima.

2. Predlagatelj nije uvjerljivo obrazložio zašto treba mijenjati zakonsko uređenje obrazovne, sveučilišne i znanstvene djelatnosti, te zašto je to potrebno upravo u ovome trenutku. Donošenje predloženog paketa zakona nije potrebno radi usklađivanja hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom Europske unije. To je razvidno i iz činjenice da je Republika Hrvatska zatvorila poglavlje 25 u pregovorima s Europskom unijom (znanost i istraživanje). Štoviše, predloženi zakoni u izravnoj su suprotnosti sa europskom pravnom stečevinom, strategijom o Europskom istraživačkom prostoru i Europskim kvalifikacijskim okvirom i njihovo bi eventualno usvajanje dovelo moglo dovesti do ponovnog otvaranja navedenog pregovaračkog poglavlja i značajno odgoditi pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju.

3. Država koja finacira sveučilišta, obrazovanje i znanost u Republici Hrvatskoj nesumnjivo ima pravo nadzirati kako se ta sredstva troše. Naravno uz to da to bude zakonom uređeno I transparentno. Međutim, sustav financiranja kroz programske ugovore je, iako ima dosta pozitivnih osobina, nedovoljno dorađen. Predloženi model javnog financiranja predviđa trajno smanjivanje ulaganja u znanost, a ovakvom obliku to bi u primjeni omogućio prostor za netransparentnost i plodno tlo za korupciju. Ono što je rečeno više puta tijekom ove, ali i u prethodnim raspravama, je da se predloženim paketom zakona zapravo nastoji ostvariti neprimjeren nadzor odnosno kontrola izvršne vlasti nad autonomijom sveučilišta, zapravo izvršna vlast ima pravo na nadzor u svakom smislu. Zato što se radi o javnim sredstvima, radi se o proračunskom novcu i radi se o javnom dobru. Međutim, opravdano se smatra da se ovim prijedlozima zakona zapravo želi nešto drugo: Preuzimanje upravljačke funkcije. A to je ono što je pogrešno i to je ono što je protuustavno.

4. Prijedlozima zakona o znanosti, sveučilištu i visokom obrazovanju krši se Ustavom Republike Hrvatske zajamčena autonomija sveučilišta, njegovih sastavnica, nastavnika i znanstvenika. Sukladno višestoljetnoj hrvatskoj sveučilišnoj tradiciji i odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske autonomija sveučilišta znači, između ostalog, pravo sveučilišta da samo određuje svoje unutarnje ustrojstvo. Predloženi nacrti zakona krše to načelo jer njima izvršna vlast u potpunosti preuzima funkciju upravljanja sveučilištima. Štoviše, razlozi za neprihvaćanje ovih nacrta, triju zakona proizlaze iz tri bitna aspekta negacije smisla, funkcije i misije sveučilišta u Hrvatskoj u doba svjetskog društva rizika prema teoretičarima globalizacije. Prvo što je umjesto centralizacije upravljanja sveučilištem posrijedi centralizacija i podržavljenje. Drugo što je bitno narušena autonomija sveučilišta, akademskih sloboda u svim formalnim, materijalnim aspektima: upravljanja, financiranja i ustroja. I treće, što se time umjesto javnog i nacionalnog interesa društva i slobode, promiče privatni korporacijski interes dezintegracije, destrukcije javnog sustava visokog obrazovanja na svim razinama.

 

Prijedlozi

1. Nacrte ovih zakona potrebno je bez odlaganja povući iz najavljene tzv „ javne rasprave“ i daljnje zakonodavne procedure do donošenja strateških dokumenata Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2015. Ako taj dokument još nije donesen onda su predložene “reforme” budući da nisu utemeljene na podacima o sadašnjem stanju I znanstvenom predviđanju budućnosti preuranjene

2. Nadležna ministarstva u suradnji s akademskom zajednicom trebala bi radi ostvarenja pod 1. bez odlaganja detaljno analizirati postojeće stanje u svim područjima znanstvenog istraživanja i pitanje potrebe donošenja novih zakona s područja znanosti, sveučilišta i visokog obrazovanja.Treba utvrditi polazišta Republike Hrvatske, pa tek na osnovu toga i transparentne rasprave o tome usvojiti strateške dokumente nakon čega bi se, ako se to ukaže kao neophodno, nastavio rad na oblikovanju promjena u postojećem zakonu ili potpuno novih zakona u području znanosti i visokog obrazovanja. Da bi se to omogućilo, pri izradi konačnog prijedloga za sva tri zakona, prije puštanja u saborsku proceduru trebalo bi imenovati novo radno tijelo, od kompetetnih osoba ( imena članova bi se objavila) s kojima bi akademska zajednica mogla komunicirati u tijeku izrade relevantnih tekstova i tako doprinijeti oblikovanju najboljih rješenja za znanost I visoko obrazovanje u Hrvatskoj.

3. Bez obzira na navedeno pod 1. i 2. u skladu s Lisabonskom strategijom nužno je bez odlaganja povećati dio proračunskih sredstava predviđenih za znanost i visoko obrazovanje i definirati koji dio će biti usmjeren na proračunsko financiranje institucija a koji na kompetitivne projekte.