Izbornik

Upravni odbor Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu na sjednici održanoj 12. prosinca 2001. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu godišnje nagrade Društva donio je

O D L U K U
o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Godišnjom nagradom Društva za znanstvena i umjetnička dostignuća u akademskoj 2000/2001. nagrađuju se: 

 1. Dr.sc. Tatjana Preočanin, Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, za znanstveni rad iz područja prirodnih znanosti.
 2. Dr.sc. Vlatka Zoldoš, Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, za znanstveni rad iz područja prirodnih znanosti;
 3. Ivana Vinković Vrček, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, za znanstveni rad iz područja prirodnih znanosti;
 4. Mr.sc. Diana Šimić, Građevinski fakultet, Zagreb,  za znanstveni rad iz područja tehničkih znanosti;
 5. Mr.sc. Nikola Mrvac, Grafički fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz područja tehničkih znanosti;
 6. Mr.sc. Veda Marija Varnai, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, za znanstveni rad iz biomedicinskih znanosti;
 7. Dr.sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz društvenih znanosti;
 8. Katarina Krpan, Muzička akademija, Zagreb, za umjetničko ostvarenje na polju muzike;
 9. Lovro Pogorelić, Muzička akademija, Zagreb, za umjetničko ostvarenje na polju muzike; 
 10. Tomislav Fačini, Muzička akademija, Zagreb, za umjetničko ostvarenje na polju muzike;
 11. Ines Krasić, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb za likovnu umjetnost.

 Predsjednik Društva: 

 Prof.dr.sc. Željko Horvatić