Izbornik

Upravni odbor Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu na sjednici održanoj 11. prosinca 2002. agodine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu godišnje nagrade Društva donio je

 O D L U K U
o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Godišnjom nagradom Društva za znanstvena i umjetnička dostignuća u akademskoj 2001/2002. nagrađuju se: 

 1. Danijela Barić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, za znanstveni rad iz područja prirodnih znanosti.
 2. Dr.sc. Hrvoje Fulgosi, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, za znanstveni rad iz područja prirodnih znanosti;
 3. Mr.sc. Dalibor Merunka, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, za znanstveni rad iz područja prirodnih znanosti;
 4. Tatjana Šumanovac-Ramljak, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, za znanstveni rad iz područja prirodnih znanosti;
 5. Ivan Lupić, Filozofski fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz humanističkih znanosti;
 6. Simona Delić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, za znanstveni rad iz humanističkih znanosti;
 7. Mr.sc. Ksenija Durgo, Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz biotehničkih znanosti;
 8. Jelena Đugum, dipl.ing., Prahrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz biotehničkih znanosti;
 9. Mr.sc. Andrija Bošnjak, Stomatološki fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz biomedicinskih znanosti;
 10. Mr.sc. Marina Krstanović, Imunološki zavod, Zagreb, za znanstveni rad iz biomedicinskih znanosti;
 11. Dr.sc. Lada Rumora, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz biomedicinskih znanosti;
 12. Mr.sc. Zlata Đurđević, Pravni fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz područja društvenih znanosti;
 13. Mr.sc. Marko Petrak, Pravni fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz područja društvenih znanosti;
 14. Mr.sc. Goran Marković, Kineziološki fakultet u Zagrebu, za znanstveni rad iz društvenih znanosti;
 15. Jagor Bučan, Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, za umjetničko ostvarenje na polju likovne umjetnosti;
 16. Mr.sc. Maja Strgar-Kurečić, Grafički fakultet u Zagrebu, za umjetničko ostvarenje na polju likovnih umjetnosti;

 Predsjednik Društva: 

 Prof.dr.sc. Željko Horvatić