Izbornik

Upravni odbor Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu na sjednici održanoj 14. prosinca 2004. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu godišnje nagrade Društva donio je

ODLUKU
o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Godišnjom nagradom Društva za znanstvena i umjetnička dostignuća u akademskoj godini 2003/2004. nagrađuju se:

1. Robert Vianello, za znanstveni rad iz kemije, područje prirodnih znanosti

2. Tomica Hrenar, za znanstveni rad iz kemije, područje prirodnih znanosti

3. Maja Roščić, za znanstveni rad iz kemije, područje prirodnih znanosti

4. Franjo Ivušić, za znanstveni rad iz biotehnologije, područje biotehničkih znanosti

5. Helena Otmačić, za znanstveni rad iz kemijskog inženjerstva, područje tehničkih znanosti

6. Dinko Vujević, za znanstveni rad iz kemijskog inženjerstva, područje tehničkih znanosti

7. Zrinka Nikolić, za znanstveni rad iz povijesti, područje humanističkih znanosti

8. Nina Pološki Vokić, za znanstveni rad iz ekonomije, područje društvenih znanosti

9. Marija Ljubojević, za  znanstveni rad iz fiziologije, područje biomedicine i zdravstva

10. Dubravka Knezović Zlatarić, za znanstveni rad iz stomatologije, područje biomedicine i zdravstva

11. Daria Karasalihović, znanstveni rad iz ekonomike rudarstva, područje tehničkih znanosti

12. Ina Nemet, znanstveni rad iz biokemije, područje biomedicine i zdravstva

 Predsjednik Društva:

Prof.dr.sc. Željko Horvatić, v.r.