Izbornik

Upravni odbor Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima održanoj 12. prosinca 2005. jednoglasno je donio slijedeću:

O D L U K U

Za znanstvena i umjetnička dostignuća u 2005. godini Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu će nagraditi sljedeće kandidate:

1. Mr.sc. Hrvoje Petrić iz područja humanističkih znanosti

2. Mr.sc. Elizabeta Ivičević Karas iz područja društvenih znanosti

3. Dr.sc. Alka Obadić iz područja društvenih znanosti

4. Dr.sc. Alena Knežević iz područja medicine

5. Dr.sc. Marko Rožman iz područja prirodnih znanosti

6. Dr.sc. Irena Škorić iz područja prirodnih znanosti

7. Dr.sc. Nikola Basarić iz područja prirodnih znanosti

8. Mr.sc. Zvjezdana Findrik iz područja biotehničkih i tehničkih znanosti

9. Baričević Marijana iz područja prirodnih znanosti

10. Tomislav Jarak, dipl.ing iz područja tehničkih znanosti

11. Dr.sc. Ivan-Krešimir Svetec iz područja biotehničkih znanosti

Predsjednik Društva

Prof.emeritus dr.sc. Željko Horvatić