Izbornik

DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU
Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima
Zagreb, 06. veljače 2008.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2007. godini

Ove godine na natječaj za Godišnju nagradu Društva prijavilo se 57 pristupnika od čega 56 pravovaljano pristiglih. Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva uputilo je prijave na prosudbu stručnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predložilo da se zbog brojnosti i iznimno visoke kvaliteta natjecatelja dodijeli 14 nagrada za 2007. godinu. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 06. veljače 2008. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlučio da se nagrade slijedeći pristupnici:

1. DAMIR PAJIĆ, dipl.ing. znanstveni je novak na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Fizičkom odsjeku. Autor je desetak izvorno znanstvenih radova. Natjecao se radom u polju fizike čvrstog stanja s posebnim naglaskom na magnetske klastere nano veličina koje utječu na magnetska svojstva ovih materija objavljenim u renomiranom časopisu Journal of Physics: Condensed Matter. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja prirodnih znanosti.

2. Dr.sc. GORAN ŠINKO znanstveni je novak u statusu višeg asistenta u Jedinici za biokemiju i organsku analitičku kemiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Autor je desetak znanstvenih radova. Nagrađuje se za rad iz područja prirodnih znanosti objavljen u časopisu Analitical Biochemistry.

3. Dr.sc. ALAN FILIPIN viši je asistent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je 6 znanstvenih radova. Nagrađen je za rad iz područja prirodnih znanosti objavljen u časopisu Acta Arithmetica.

4. Dr.sc. MARIJANA HRANJEC znanstvena je novakinja u zvanju višeg asistenta na Zavodu za organsku kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Objavila je 7 znanstvenih radova te prijavila 1 patent. Nagrađuje se za rad iz područja prirodnih znanosti objavljen u časopisu Journal of Medicinal Chemistry.

5. Dr.sc. TOMISLAV DOMAZET-LOŠO viši je asistent u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Objavio je više znanstvenih radova. Nagrađen je za rad iz područja prirodnih znanosti objavljen u časopisu Trends in Genetics.

6. Dr.sc. DANIJEL BELUŠIĆ viši je asistent na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je desetak znanstvenih radova. Nagrađuje se za rad iz područja prirodnih znanosti objavljen u časopisu  Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.

7. Dr.sc. MATO BAOTIĆ viši je asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je 11 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima. Nagrađuje se za rad iz područja tehničkih znanosti objavljen u časopisu IEEE Transactions on automatic control.

8. ANET REŽEK JAMBRAK, dipl.ing. znanstvena je novakinja na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo. Autorica je desetak znanstvenih radova. Nagrađuje se za rad iz područja biotehničkih znanosti objavljen u časopisu Journal of Food Engineering.

9. ANA ŠARIĆ znanstvena je novakinja u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Objavila je 3 znanstvena rada. Nagrađuje se za rad iz područja medicinskih znanosti objavljen u časopisu Neuroscience.

10. Dr.sc. PAVLE MIKULIĆ znanstveni je novak na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio 14 znanstvenih radova. Nagrađuje se za rad iz područja medicinskih znanosti objavljen u Journal of Science and Medicine in Sport.

11. MARTINA ĆAVAR znanstvena je novakinja u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazalište i glazbu HAZU. Autorica je više znanstvenih radova. Nagrađuje se za rad iz područja humanističkih znanosti objavljen u Zborniku radova s Međunarodnog znanstvenog skupa o Vatroslavu Jagiću.

12. IVANA HROMATKO znanstvena je novakinja na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je 8 znanstvenih radova. Nagrađuje se za rad iz područja društvenih znanosti objavljen u časopisu Collegium Anthropologicum.

13. Mr.sc. HRVOJE GRAČANIN asistent je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku za povijest. Autor je nekoliko knjiga i više znanstvenih radova. Nagrađuje se za rad iz područja humanističkih znanosti objavljen u  časopisu Revue Internationale Des etudes Byzantines.

14. NINA BEGIČEVIĆ znanstvena je novakinja na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova. Nagrađuje se za rad iz područja informatičkih znanosti objavljen u Central European Journal of Operation Research.

Nagrađenicima će se nagrada uručiti na svečanosti u ponedjeljak 25. veljače 2008. u 12 sati u AULI Sveučilišta u Zagrebu, Trg m. Tita 14 .

Predsjednica Povjerenstva
Prof.dr.sc. Jasna Franekić Čolić, v.r.

 

 

Upravni odbor Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima na sjednici održanoj 06. veljače 2008. jednoglasno je donio slijedeću:

 O D L U K U

Za znanstvena i umjetnička dostignuća u 2007. godini Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu nagrađuje sljedeće kandidate:

1.   DAMIR PAJIĆ iz područja prirodnih znanosti

2.    GORAN ŠINKO iz područja prirodnih znanosti

3.    ALAN FILIPIN iz područja prirodnih znanosti

4.    MARIJANA HRANJEC iz područja prirodnih znanosti

5.    TOMISLAV DOMAZET-LOŠO iz područja prirodnih znanosti

6.    DANIJEL BELUŠIĆ iz područja prirodnih znanosti

7.    MATO BAOTIĆ iz područja tehničkih znanosti

8.    ANET REŽEK JAMBRAK iz područja biotehničkih znanosti

9.    ANA ŠARIĆ iz područja medicinskih znanosti

10.   PAVLE MIKULIĆ iz područja medicinskih znanosti

11.   MARTINA ĆAVAR iz područja humanističkih znanosti

12.  IVANA HROMATKO iz područja društvenih znanosti

13.   HRVOJE GRAČANIN iz područja humanističkih znanosti

14.   NINA BEGIČEVIĆ iz područja informatičkih znanosti

Nagrađenicima će se nagrada uručiti na svečanosti u ponedjeljak 25. veljače 2008. u 12 sati u AULI Sveučilišta u Zagrebu, Trg m. Tita 14 .

Predsjednik Društva
Prof.emeritus dr.sc. Željko Horvatić

 

 

 

 

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu Godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2007. godini

 1.    Godišnja nagrada Društva osnovana je sa ciljem poticanja znanstveno-istraživačke i umjetničke djelatnosti mladih znanstvenika i umjetnika.

 2.    Pravo natjecanja imaju pristupnici u zvanju znanstvenog novaka i pristupnici u suradničkim zvanjima mlađeg asistenta, asistenta i višeg asistenta uz sljedeće uvjete:

-   da su mlađi od 35 godina

-   da su zaposleni na fakultetima, akademijama ili institutima s punim radnim vremenom

 3.    Godišnja nagrada Društva dodjeljuje se za znanstveno i umjetničko ostvarenje u svim znanstvenim i umjetničkim područjima. Ukupno se dodjeljuje deset nagrada.

 4.    Pristupnici za Nagradu Društva mogu prijaviti znanstveni rad objavljen u časopisu ili u drugim publikacijama koje su indeksirane u međunarodnom sustavu informiranja i znanstvenu monografiju. Može se prijaviti i znanstveno dostignuće (patent, unapređenje, projekt). Mladi umjetnici mogu prijaviti na natječaj umjetničko ostvarenje jednog ili više autora ili izvođača.

 5.    Istom pristupniku Godišnja nagrada Društva može se dodijeliti samo jednom.

 6.    Godišnja nagrada Društva sastoji se od povelje i novčanog iznosa od 4.000 Kn. Svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se povelja, a u slučaju više autora ili izvođača novčani iznos dodjeljuje se autorima u jednakim dijelovima.

 7.    Prijave na natječaj primaju se do 5. prosinca 2007. godine.

Prijavi treba priložiti:

1)      Kratki životopis pristupnika te e-mail adresu i broj mobitela.

2)      Za znanstveno ostvarenje: Jedan primjerak znanstvenog rada ili tehničkog dostignuća objavljenog nakon 1. studenoga 2006. godine.

     Za radove s više autora pristupnik treba priložiti:

-   izjavu o vrsti i opsegu njegovog doprinosa radu,

-   suglasnost ostalih autora za pristup natječaju

3)    Za umjetničko ostvarenje: Primjerak tiskanog dokaza o održanom umjetničkom djelu (koncert, izložba, predstava, i slično) koje je ostvareno nakon 1. studenoga 2006. godine i primjerak pozitivne kritike o istome.

Prijave se primaju na adresu: Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 10000 Zagreb, Ul. A. Hebranga 17, s naznakom: Za Godišnju nagradu Društva.

 8.       Povjerenstvo za ocjenu radova objavit će rezultate o dodjeli nagrade najkasnije do 31. siječnja 2008. godine.

 Predsjednik Društva:

Prof.emeritus.dr.sc. Željko Horvatić,v.r.