Izbornik

Predsjednik Mesić primio nagrađene znanstvenike i umjetnike 6.4.2009.

 

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić primio je izaslanstvo mladih znanstvenika i umjetnika, dobitnika Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za uspjehe postignute na raznim područjima znanosti i umjetnosti u 2008. godini.  

Dobitnici Godišnje nagrade Društva za 2008. godinu upoznali su predsjednika Mesića sa svojim znanstvenim zadaćama i ciljevima izrazivši nadu da potpora znanstvenicima neće biti samo deklarativna već da će se izdvajanjem potrebnih sredstava omogućiti i realizacija najboljih znanstvenih projekata.

Čestitajući nagrađenim mladim znanstvenicima i umjetnicima na postignutim uspjesima predsjednik Mesić istaknuo je važnost ulaganja u obrazovanje, znanost, istraživanje i razvoj kao temeljnih pretpostavki za ostvarivanja cilja Hrvatske kao društva znanja čime bi se povećala međunarodna konkurentnost te ostvario brži razvitak gospodarstva.

Dobitnici godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika su: dr.sc. Branimir Bertoša, Berislav Lisnić, Katarina Huić Babić, mr.sc. Dominik Cinčić, Ivica Skozrit, dr.sc.Iva Rezić, Marija Brgles, mr.sc.Josip Mikulić, mr.sc. Maja Munivrana Vajda, mr.sc. Trpimir Vedriš, Marko Liker i Ivan Novinc.

Uz dobitnike Godišnje nagrade u izaslanstvu su bili prof. emeritus dr.sc.Željko Horvatić, predsjednik Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, prof.dr.sc. Jasna Franekić Čolić, predsjednica Povjerenstva za dodjelu nagrada i prof.dr.sc. Stjenko Vranjican, tajnik Društva.

DOBITNICI NAGRADE DRUŠTVA SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU U 2008. GODINI

Upravni odbor Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima na sjednici održanoj 18. veljače 2009. jednoglasno je donio slijedeću:

 

O D L U K U

Za znanstvena i umjetnička dostignuća u 2008. godini Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu nagrađuje sljedeće kandidate:

 

1.      BERTOŠA BRANIMIR iz područja biologije

2.      LISNIĆ BERISLAV iz područja biotehničkih znanosti

3.      HUIĆ BABIĆ KATARINA iz područja biotehničkih znanosti

4.      CINČIĆ DOMINIK iz područja kemije

5.      SKOZRIT IVICA iz područja tehničkih znanosti

6.      REZIĆ IVA iz područja tehničkih znanosti

7.      BRGLES MARIJA iz područja biomedicine

8.      MIKULIĆ JOSIP iz područja društvenih znanosti

9.      MUNIVRANA VAJDA MAJA iz područja društvenih znanosti

10.    VEDRIŠ TRPIMIR iz područja društvenih znanosti

11.    LIKER MARKO iz područja humanističkih znanosti

12.    NOVINC IVAN iz područja humanističkih znanosti

 Nagrade će se dodijeliti dana 10.3.2009. u Muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5, u Zagrebu s početkom u 18 sati, na svečanoj akademiji prigodom obilježavanja 90-te obljetnice Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu.

               Predsjednik društva 

Prof.emeritus dr.sc. Željko Horvatić

 

 

 

DRUŠTVO SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA

I DRUGIH ZNANSTVENIKA U ZAGREBU

Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade    
Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

Zagreb, 18. veljače 2009.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz dodjelu Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2008.

Ove godine na natječaj za Godišnju nagradu Društva prijavio se 21 pristupnik. Povjerenstvo za dodjelu Godišnje nagrade Društva uputilo je prijave na prosudbu stručnim recenzentima. Na temelju pribavljenih recenzija Povjerenstvo je predložilo da se zbog iznimno visoke kvalitete natjecatelja dodijeli 12 nagrada za 2008. godinu. Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 18. veljače 2009. godine prihvatio je prijedlog Povjerenstva i odlučio da se nagrade slijedeći pristupnici:

 

1.       Dr.sc. BRANIMIR BERTOŠA viši je asistent (znanstveni novak) u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Autor je više znanstvenih radova iz područja molekularne biofizike. Natjecao se s radom koji predstavlja originalan doprinos razumijevanju molekularnih mehanizama djelovanja biljnih hormona. Rad je objavljen u prestižnom časopisu Biophysical Yournal. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja biologije.

2.       BERISLAV LISNIĆ, dipl.ing. znanstveni je novak u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više znanstvenih radova u indeksiranim časopisima. Koautor je 12 kongresnih priopćenja. Za Godišnju nagradu natjecao se s radom iz područja molekularne genetike eukariota. Rad je objavljen u časopisu DNA Repair. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja biotehničkih znanosti.

3.       KATARINA HUIĆ BABIĆ, dipl.ing. znanstveni je novak u Zavodu za mikrobiologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je kao koautor nekoliko znanstvenih radova. Za Godišnju nagradu natjecala se je s radom iz područja mikrobiologije. Rad je objavljen u prestižnom časopisu Environmental Microbiology. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja biotehničkih znanosti.

4.       Mr.sc. DOMINIK CINČIĆ asistent je Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao koautor objavio je više znanstvenih radova i registrirao 3 patenta. Za Godišnju nagradu natjecao se je s radom iz područja kemije koji je objavljen u glasovitom časopisu Journal of the American Chemical Society. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja kemije.

5.       IVICA SKOZRIT, dipl.ing, znanstveni je novak na Katedri za mehaniku i čvrstoću Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više znanstvenih radova te sudjelovao u nekoliko znanstvenih projekata. Za Godišnju nagradu natjecao se je s radom iz područja mehanike – numeričkog modeliranja oštećenja u polimernim i metalnim materijalima. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja tehničkih znanosti.

6.       Dr.sc. IVA REZIĆ viši je asistent (znanstveni novak) u Zavodu za primijenjenu kemiju Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila 23 znanstvena rada od kojih 11 u časopisima citiranim u Current Contensu. Za Godišnju nagradu natjecala se je s radom iz područja kemijskog inženjerstva koji je objavljen u časopisu Ultrasonic Sonochemistry. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja tehničkih znanosti.

7.       MARIJA BRGLES, dipl.ing. znanstveni je novak na Odjelu za istraživanje i razvoj Odsjeka za radioimunologiju i kemiju Imunološkog zavoda. Objavila je više znanstvenih radova u inozemnim časopisima. Za Godišnju nagradu natjecala se je s radom iz područja farmakologije. Rad je objavljen u Journal of liposome research. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja biomedicine.

8.       Mr.sc. JOSIP MIKULIĆ asistent je na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je nekoliko znanstvenih radova. Za Godišnju nagradu natjecao se s radom iz područja ekonomskih znanosti. Rad je objavljen u časopisu Managing Service Quality. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja društvenih znanosti.

9.       Mr.sc. MAJA MUNIVRANA VAJDA, asistent je na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je jednu knjigu i nekoliko znanstvenih članaka. Za Godišnju nagradu natjecala se je s radom iz područja pravnih znanosti. Rad je objavljen u Zborniku radova posvećenih međunarodnom terorizmu. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja društvenih znanosti.

10.   Mr.sc. TRPIMIR VEDRIŠ znanstveni je novak Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je više članaka objavljenih u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je na nizu znanstvenih skupova. Za Godišnju nagradu natjecao se je s radom iz područja povijesnih znanosti. Rad je objavljen u znanstvenoj knjizi Hagiologija/kultovi u kontekstu. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja društvenih znanosti.

11.   MARKO LIKER, prof., znanstveni je novak Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je dvadesetak znanstvenih radova objavljenih pretežno u stranim časopisima. Za Godišnju nagradu natjecao se je s radom iz područja fonetike. Rad je objavljen u časopisu Clinical Linquistics&Phonetics. Nagrađuje se za znanstveni doprinos iz područja humanističkih znanosti.

12.   IVAN NOVINC, dipl.violinist, prof, viši je asistent Odsjeka za gudačke instrumente i gitaru Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ima stalnu i bogatu umjetničku djelatnost, s čestim solističkim nastupima i zemlji i inozemstvu. Nagrada za umjetničko ostvarenje dodjeljuje mu se za nastup u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski s Gudačkim kvartetom Porin i gostima.

Predsjednica Povjerenstva:

Prof.dr.sc.Jasna Franekić Čolić, v.r.