Izbornik

Sekcija umirovljenih profesora i znanstvenika

Prof. dr.sc. VICKO ŠIMIĆ - predsjednik sekcije,

rođen je 17. 08. 1937. godine u Tučepima. Po nacionalnosti je Hrvat. Srednju tehničku građevinsku školu završio je u Splitu 1956. godine. Na Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao se je 1958., diplomirao 1963., magistrirao 1969., doktorirao 1974. godine. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je za asistenta 1967., za docenta 1974., za izvanrednog profesora 1980. i za redovitog profesora 1986. godine u znanstveno- nastavnom području tehničke znanosti, polje građevinarstvo, grana tehnička mehanika.

Suorganizator je više znanstvenih i stručnih skupova. Autor je dvaju sveučilišnih udžbenika i koautor triju knjiga. Objavio je preko sedamdeset radova. Bio je voditelj i suradnik na više znanstvenih projekata.

U proteklom periodu bio je prodekan za nastavu, predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku, pročelnik Katedre za mehaniku materijala i ispitivanje konstrukcija, voditelj usmjerenja mehanika konstrukcija na poslijediplomskom doktorskom i specijalističkom studiju, predsjednik povjerenstva za reformu nastave, predsjednik povjerenstva za udžbenike i skripte, predstavnik Građevinskog fakulteta u Skupštini Sveučilišta u Zagrebu, član Predsjedništva zajednice građevinskih fakulteta u bivšoj Jugoslaviji, član Predsjedništva Jugoslavenskog društva za mehaniku. U Hrvatskom društvu za mehaniku bio je predsjednik, dopredsjednik i tajnik, a 2006. godine postao je i počasni član tog Društva. Pored matičnog Fakulteta nastavu je povremeno održavao na Šumarskom fakultetu, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Vojnoj akademiji u Zagrebu. Član je Izvršnog odbora društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu i obnaša dužnost dopredsjednika Društva.