Izbornik

Sekcija profesora emeritusa

Prof. emeritus dr. sc. Božidar Jelčić- predsjednik sekcije,

rođen je 1930. u Vučitrnu. Osnovnu školu pohađao je u Ohridu i Sušaku, a gimnaziju u Zagrebu. Od 1947. do 1950. bio je pitomac Vojno-pomorske tehničke akademije. Iz zdravstvenih razloga napustio je službu u ratnoj mornarici 1953. godine. Pravni fakultet u Zagrebu upisao je 1952. godine, a diplomirao je 1956. godine. U vremenu od 1960. do 1962. godine studirao je na Ekonomskom fakultetu u Frankfurtu /M (smjer Volkswirtschaft).

            Za asistenta iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost na Pravnom fakultetu u Zagrebu izabran je 1957. godine. Doktorirao je 1962. godine. Iste je godine izabran za docenta. Za izvanrednog profesora izabran je 1966. godine, a sa tek navršenih 40 godina bio je izabran za redovitog profesora. U vrijeme izbora bio je najmlađi redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu.

            Od 1970. do 1975. godine bio je (prvi) direktor Sveučilišnog instituta za javne financije (danas Institut za javne financije).

            Od 1976. do 1980. godine bio je prorektor Sveučilišta, a od 1983. do 1985. godine dekan Pravnog fakulteta.

            Predstojnik katedre Financijsko pravo i financijska znanost bio je u vremenu od 1980. do 1998. godine.

            Gotovo 6 godina proveo je na stručnom usavršavanju u inozemstvu (SR Njemačka, SAD, Mađarska, Poljska, Rusija, Ukrajina).

            U prikazu znanstvenog opusa profesora Jelčića (26 knjiga i oko 400 znanstvenih i stručnih radova) posebno treba istaknuti činjenicu, da je on u nas prvi autor koji je sustavno, cjelovito i na jednom mjestu - u knjizi Nauka o financijama i financijsko pravo (Zagreb 1983. god.) - obradio materiju koja je predmet izučavanja kako financijske znanosti (koja se u nas predaje od 1772. godine) tako i financijskog prava (uključenog u nastavni plan Pravnog fakulteta 1850. godine). Knjiga je pobudila iznimno veliki interes u znanstvenoj i stručnoj javnosti. O tome najbolje govori podatak da je prikazana u 13 stručnih časopisa bivše Jugoslavije kao i u dva ugledna inozemna časopisa. O knjizi je pisano i u dnevnom tisku te je bilo prikazano na radiju i televiziji.

            Jelčić je naš najčešće citirani autor u radovima u kojima je obrađena problematika financijske aktivnosti države. Može se reći da i nema serioznog rada na ovim prostorima u kojima se raspravlja o nekim od brojnih aspekata (pravnih, ekonomskih, socioloških, političkih i dr.) prikupljanja javnih prihoda, njihove raspodjele i trošenja, a da se autori ne pozivaju na spoznaje, stajališta, analize i ocjene sadržane u Jelčićevim knjigama i člancima. Jelčićev je rad poznat i priznat i izvan naših granica. O tome svjedoči i činjenica da je objavio knjigu i dvadesetak članaka u inozemstvu, da je održao predavanja na brojnim stranim sveučilištima, da je bio organizator dviju međunarodnih konferencija u zemlji i član organizacijskog odbora desetak međunarodnih skupova financijskih stručnjaka održanih u inozemstvu.

            Veliki doprinos profesora Jelčića istraživanju, proučavanju i promoviranju akcija i mjera države u financijskoj sferi pribavila mu je značajna društvena priznanja. Tako je 1974. i 1984. godine dobio republičku nagradu za znanstveni rad, a 1999. godine nagradu HAZU za najveće dostignuće u području društvenih znanosti za 1998. godinu. Od 1985. godine je član suradnik HAZU. Jedan je od utemeljitelja i član Predsjedništva Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Sveučilište "Taras Ševčenko" u Kijevu podijelilo mu je počasni doktorat nauka (dr.h.c.) 1995. godine u povodu proslave 160. obljetnice rada. To je bio jedan od ukupno četrdesetak takvih doktorata Kijevskog sveučilišta. Počasnim građaninom (Honorary Citizenship) grada Baltimora postao je 1978. godine.

            Godinama je bio predavač i suvoditelj poslijediplomskog studija "Financijska teorija i financijska politika" Pravnog fakulteta u zagrebu kao i predavač na poslijediplomskom studiju na Medicinskom fakultetu iz predmeta "Financiranje zdravstva". Bio je dugogodišnji član Pravnog savjeta IV Hrvatske, predsjednik Savjeta za porezni sustav Ministarstva financija, predsjednik Povjerenstva za polaganje ispita za porezne savjetnike i dr. Član Savjeta Hrvatske narodne banke bio je od 2000.-2006., a od 2007. godine član je Uprave Visoke poslovne škole Libertas. 2002. godine Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasno zvanje professor emeritus.

            U vremenu od 1986. do 1993. godine bio je predsjednik Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenih djelatnika.

PROMEMORIJA

U prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika (u daljnjem tekstu Društvo), ulica A. Hebranga  17 u Zagrebu, u četvrtak 27. listopada 2011. godine u 18 sati održan je prvi sastanak profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu. Poziv za sastanak su pripremili prof. dr. sc. Božidar Jelčić  i predsjednik Društva prof. dr. sc. Željko Horvatić. Od 113 pozvanih profesora emeritusa (ZA POPIS PROFESORA EMERITUSA VIDI OVDJE) odazvali su se  akademik Leo Budin, prof. Prerad Detiček, prof. dr. sc. Danilo Feretić, prof. Igor Gjadrov,  prof. dr. sc. Željko Horvatić, prof. dr. sc. Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Branko Kunst, akademik Sibe Mardešić, prof. dr. sc. Josip Markovac, prof. dr. sc.  Marija Mira Marušić, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Stanislav Tedeschi, prof. dr. sc. Mirjana Vilke, prof. dr. sc. Silvije Vuletić i prof. dr. sc. Eugenija Žuškin. Zbog nemogućnosti dolaska na sastanak ispričali su se  prof. dr. sc. Zijad Haznadar, prof. dr. sc. Tomislav Ivančić, akademik Boris Kamenar, prof. Tonko Ninić i prof. dr. sc. Davor Rodin. Na sastanku su također bili članovi Upravnog odbora Društva prof. dr. sc. Dean Ajduković, prof. dr. sc. Davor Derenčinović i tajnik prof.  dr. sc. Luka Neralić, te suradnik Kristian Relković.

Sastanak je otvorio predsjednik Društva prof. dr. sc. Željko Horvatić i pozdravio sve prisutne. Istaknuo je da su pozivi za sastanak poslani na kućne adrese prema popisu profesora emeritusa,  koji je dobiven od Sveučilišta u Zagrebu i sadrži 113 imena. Na sastanak se odazvalo 15 profesora emeritusa, dok se 5 ispričalo zbog nemogućnosti dolaska. Zatim je prof. dr. sc. Božidar Jelčić nastavio voditi sastanak. Kao cilj održavanja sastanka naveo je osnivanje sekcije profesora emeritusa Društva. U okviru sekcije profesori emeritusi trebaju iznijeti svoje stajalište o reformi Sveučilišta i drugim temama, uključiti se u rasprave i dati svoj doprinos rješavanju problema kako u visokom obrazovanju tako i u znanosti. Prof. dr. sc. Božidar Jelčić predlaže da se izabere predsjednik Sekcije i dva potpredsjednika. Prof. dr. sc. Ž. Horvatić predlaže da se za predsjednika Sekcije izabere prof. dr. sc. Božidar Jelčić, te ističe kako treba ispitati kakvo je stanje s naknadom koju profesori emeritusi dobivaju od fakulteta. Također predlaže da jedan potpredsjednik bude iz tehničke struke,  te da svakako jedna  profesorica bude potpredsjednica sekcije. Nakon nekoliko iznesenih prijedloga i kraće rasprave, odlučeno je da jedan potpredsjednik bude akademik Leo Budin, te da potpredsjednica bude prof. dr. sc. Eugenija Žuškin.

Nakon toga izneseni su od strane prisutnih razni prijedlozi o budućem radu sekcije i okupljanju što većeg broja profesora emeritusa na druženje. Prof. dr. sc. Željko Horvatić istakao je da ce profesori emeritusi biti pozvani na tradicionalno čestitanje Božića i Nove godine 20. prosinca 2011. godine  u prostorijama Društva, te da će popis svih profesora emeritusa biti objavljen na web stranici Društva (www.dsn-zg.hr). Prof. dr. sc. Mira Marušić predložila je da se u komunikaciji koriste nove tehnologije, kao npr. elektronska pošta. U tu svrhu, prisutni na sastanku dali su adrese elektronske pošte Kristianu Relkoviću.  Predsjednik sekcije prof. dr. sc. Božidar Jelčić sazvat ce idući sastanak članova sekcije početkom 2012. godine. Kao odgovor na kritike da akademska zajednica šuti, u raspravi je predloženo i prihvaćeno zajedničko djelovanje HAZU, Akademije pravnih znanosti, Društva, sekcije profesora emeritusa s nastupom na skupu u HAZU  9. studenog 2011. godine. Pored problema u nastavi na Sveučilištu, koja se  izvodi u skladu s Bolonjskim dogovorom, istaknuti su i problemi u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, kojima bi se sekcija također trebala baviti.

Sastanak je završen oko 19:30 sati, a nakon toga održan je domjenak.

                                                                                                               

                                                                                                                Tajnik Društva:

                                                                                                  Prof. dr. sc. Luka Neralić , v. r.                     

PROFESORIMA I PROFESORICAMA EMERITUSIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

S V I M A

 

Poštovane i drage kolegice i poštovani i dragi kolege,

 

Na posljednjoj Skupštini Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu povodom inicijative nekoliko članova našega Društva donijeta je odluka da se i svim profesorima i profesoricama emeritusima Sveučilišta u Zagrebu uputi poziv za okupljanje  i sudjelovanje u aktivnostima Društva na način koji odgovara njihovom dugogodišnjem iskustvu u nastavnom i znanstvenom radu i  počasnom položaju na našem Sveučilištu. Članovi Skupštine iznijeli su svoja stajališta po kojima je nedvojbeno da bi okupljanje naših eminentnih umirovljenih kolegica i kolega u posebnu sekciju Društva omogućilo i osiguralo im raspravu i donošenje zaključaka koji bi nesumnjivo doprinijeli unapređivanju nastavne i znanstvene djelatnosti na našem Sveučilištu. Vaše aktivno uključivanje u život i rad akademske zajednice na taj način, danas kada postoje brojne poteškoće i nesporazumi u svezi novih zakona, primjene modela financiranja kada se čine i najavljuju brojne promjene u organizaciji i sadržaju rada u visokom obrazovanju koji se mogu pozitivno ocijeniti ali koje mogu imati i nesagledive  štetne posljedice za nastavnu i znanstvenu djelatnost, vjerujemo da bi, još uvijek aktivne kolegice i kolege i akademska zajednica sa zadovoljstvom ocijenili kao značajni doprinos u njihovom radu.  Valja pri tom uzeti u obzir da su neki sadašnji emeritusi od ranije aktivni članovi Društva i njegovih upravnih tijela, te da su nakon umirovljenja tu aktivnost nastavili. / Tako između ostalih i potpisani  raniji i sadašnji predsjednici Društva). Istom odlukom Skupština je zamolila prof. emeritusa dr. sc. Božidara Jelčića da pristupi okupljanju kolegica i kolega, koji bi na prvom sastanku izabrali predsjednika sekcije i raspravili o sadržaju svoje aktivnosti i doprinosu interesima našeg visokog školstva i znanosti Takva aktivnost ukoliko nakon rasprave do nje uopće dođe odvijati će se u skladu s ciljevima Društva koji su kao i njegova aktivnost dostupni na našoj internetskoj stranici, s kojom , naša je molba, da se upoznate. Članovi sekcije profesora emeritusa neće biti obvezni plaćati članarinu niti će imati bilo kakove druge članske obveze.

Za prvi sastanak predvidjeli smo

ČETVRTAK 27 LISTOPADA U 18 SATI

U PROSTORIJAMA DRUŠTVA UL.A. HEBRANGA 17

 

Vjerujemo da ćete se odazvati našoj inicijativi i okupiti se u lijepom broju, a uprava će se pobrinuti i za domjenak dobrodošlice našim uvaženim kolegicama i kolegama.

 

S dubokim poštovanjem,

 

Prof. emeritus dr. sc. Božidar Jelčić v.r.                            Prof. emeritus dr. sc. Željko Horvatić v. r.