Izbornik

Skupština Društva

Materijali redovite godišnje Skupštine Društva koja je održana 20.veljače 2019.

Zapisnik sa Skupštine Društva dostupan je ovdje.

Izvještaj o radu Društva u 2018. godini dostupan je ovdje.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2018. godini dostupan je ovdje.

Izvještaj o radu Suda časti u 2018. godini dostupan je ovdje.

 

 

ČLANOVI SKUPŠTINE DRUŠTVA

1. Dean Ajduković

22. Krešimir Kufrin

2. Ernest Bazijanac

23. Dragan Lalović

3. Vlasta Bahovec

24. Mirjana Lenček

4. Stipe Botica

25. Dinka Marinović Jerolimov

5. Dinka Čorkalo Biruški

26. Ante Markotić

6.Benjamin Čulig

27. Davorka Matić

7. Prerad Detiček

28. Sanja Milković-Kraus

8. Davor Derenčinović

29. Nikola Mirošević

9. Jasna Franekić

30. Vladimir Mrša

10 Željka Fink-Arsovski

31. Aleksandra Muraj

11. Mladen Franz

32. Luka Neralić

12. Lidija Frgić

33. Alka Obadić

13. Borislav Grgin

34. Zdravko Petak

14. Miroslav Gojo

35. Tomislav Petković

15. Damir Horga

36. Franjo Prot

16. Vladimir Hršak

37. Pavel Rojko

17. Mira Ivković

38. Jasmina Stipetić-Ovčariček

18. Ksenija Jorgić-Srdjak

39. Ivan-Krešimir Svetec

19. Damir Kalogjera

40. Diana Šimić

20. Drago Katović

41. Ðurđa Vasić – Rački

21. Davor Kovačević

42. Mladen Žinić